Menu

Actievoorwaarden

• Winnaar wordt bepaald doormiddel van loting.
• Deelnemen kan tot en met: zie hiervoor actie Facebook post.
• De winnaar wordt na sluiten actie de volgende dag om 12:00 bekend gemaakt op de Facebook pagina van WielerVoordeel.
• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.
• Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal WielerVoordeel naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.
• Prijs zal binnen een week worden verzonden naar de winnaar.
• Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
• Over de uitslag en de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
• WielerVoordeel mag de winnaar bekend maken in een nieuwsbericht via de website, Twitter of Facebook zonder toestemming.
• De (persoons- en/of adres)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door WielerVoordeel met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
• De door WielerVoordeel verkregen gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend WielerVoordeel.
• WielerVoordeel is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
• WielerVoordeel is ten allen tijde bevoegd de winactie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
• Voor klachten die betrekking hebben op deze winactie of de verwerking van gegevens kan de deelnemer zich wenden tot WielerVoordeel via info@wielervoordeel.nl
• Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor deze actie.
• Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.
• Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van WielerVoordeel en De Voordeel Groep.

Schrijf je direct in voor onze WielerVoordeel nieuwsbrief!